Algemene voorwaarden shop

Algemeen

Op Duurzaam Managen B.V., zijn voor het boek en e-book de volgende verkoop‑, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

PRIJZEN EN BETALINGEN

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Heeft u voor 13.00 uur uw bestelling geplaatst en afgerekend via iDEAL, dan wordt uw bestelling dezelfde werkdag verzonden. Bestellingen die op vrijdag of in het weekend zijn geplaatst, worden de eerstvolgende werkdag verzonden.

Indien u via het contactformulier of per mail contact heeft opgenomen omtrent de aanschaf van een hoge oplage boeken op rekening zullen wij u per mail informeren over uw bestelling en verzending.

LEVERING

De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding. De levering van producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

RETOUREN

Indien een product niet aan uw verwachtingen voldoet, kan het binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling worden geretourneerd. Meld u retour van tevoren per mail aan, onder duidelijke vermelding van uw gegevens en bestelnummer, via mail@duurzaammanagen.nl.

Retouren kunnen via brievenbuspost worden verzonden naar:

Duurzaam Managen B.V.
Fiifgeawei 32
8626GC Offiongawier

Na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen door Duurzaam Managen B.V. worden terugbetaald, onder voorwaarde dat de producten niet zijn gebruikt en zorgvuldig zijn verpakt voor verzending.

OVERMACHT

Duurzaam Managen B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Duurzaam Managen B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Duurzaam Managen B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

PRIVACY STATEMENT

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Duurzaam Managen B.V. gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties, voor bezorging van bestellingen en voor het uitvoeren van diensten.

AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site.

Duurzaam Managen B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie of informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

PRIJSWIJZIGINGEN

Duurzaam Managen B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

NALEVING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer door Duurzaam Managen B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Er kan nimmer enig recht gegolden doen worden op grond van het feit dat Duurzaam Managen B.V. deze voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Duurzaam Managen B.V.in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Duurzaam Managen B.V.vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

Contact

Vragen over dit privacybeleid? Neem contact op met Douwe Schuhmacher voor meer informatie.

  Duurzaam Managen
  Duurzaam Managen B.V.
  Fiifgeawei 32
  8626GC Offingawier
  Nederland

  mail@duurzaammanagen.nl

  KvK 57251754
  BTW NL825797159B01

  Contactpersoon
  Douwe Schuhmacher

  Duurzaam Managen
  Duurzaam Managen B.V.
  Fiifgeawei 32
  8626GC Offingawier
  Nederland

  mail@duurzaammanagen.nl

  KvK
  57251754

  BTW
  NL825797159B01

  Contactpersoon
  Douwe Schuhmacher

  Loading...