Managamentdoelen halen door het creëren van een gemeen­­­­schappe­lijk beeld

Douwe Schuhmacher over duurzaam managen

Meningen, meningen en nog eens meningen. Het lijkt wel of we als mensen steeds verder verdeeld raken, elkaar willen overtuigen en er steeds minder begrip voor elkaar is. Het lijkt alsof je niet meer meetelt als je geen uitgesproken mening hebt en dat je daardoor niet in je kracht zou staan. Samenwerken wordt daardoor steeds moeilijker, waar de zwijgende meerderheid niet meer aan mee doet en al lang geleden is afgehaakt.

Dit geldt voor de maatschappij, maar zeker ook in organisaties. Uitdaging is dan ook hoe je al die meningen naar een logisch samenhangend beeld kunt brengen waarin eenieder zich kan herkennen en er van harte aan mee wil werken. Mijn ervaring is hoe meer positieve energie van dit gezamenlijke beeld uitgaat hoe sneller het gerealiseerd wordt.

Opbouwen gemeenschappelijk beeld

Het opbouwen van een gemeenschappelijk beeld is de kern waar het in het behalen van managementdoelen om gaat. Het gaat dan niet om zo hard en zo veel mogelijk je mening ventileren, maar juist openstaan voor de mening van anderen en alle invalshoeken met elkaar te verkennen en te bevragen. Als dit goed lukt ontstaat er een open dialoog waar ruimte voor iedereen is. Dit vereist persoonlijk leiderschap en ook moed om je eigen drijfveren, gevoelens en overtuigingen te (her)overwegen.

Wetenschappelijke inzichten leiden tot een nieuw mens- en wereldbeeld

In dit boek werk ik op diepgaand niveau uit hoe dit in de psyche van de mens werkt en kom ik met een compleet ander mens- en wereldbeeld. Het is namelijk opmerkelijk dat we nog steeds een materialistisch wereldbeeld hebben die stamt uit de tijd van de oude Grieken en al lang is achterhaald door wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is ook alweer meer dan 50 tot 100 jaar oud, maar is nog nooit in het collectieve bewustzijn verankerd.

Indertijd is door Einstein al bewezen dat alles energie is en heeft de kwantummechanica al lang geleden bewezen dat de hele wereld een groot samenhangend geheel is en dat we met ons bewustzijn de werkelijkheid mede creëren. Door het verbinden van al deze inzichten uit de spirituele, wetenschappelijke, psychologische en managementfilosofieën ontstaat er een nieuw paradigma. Daarin kunnen percepties (meningen) worden gezien als een bril die je op hebt, waarvan je meestal niet in de gaten hebt dat je die draagt. De weg naar binnen is dan het actief bevragen van je persoonlijke bril die weer gekoppeld is aan alle bewustzijnsniveaus die hier op aarde mogelijk zijn.

Creërend principe

Dit brengt ons naar het beeld dat de enige weg om progressie op aarde of in organisaties te maken het verhogen van je bewustzijn is, waardoor hogere vormen van samenwerking mogelijk worden en wij ons zelf gaan zien als co-crëerders van onze eigen werkelijkheid.

Mijn missie is om dit nieuwe mens- en wereldbeeld op te roepen, zodat steeds meer mensen dit gaan inzien en omarmen.

Toepassen in organisaties

Dit mensbeeld heb ik verder toegepast op samenwerkingsproblemen in organisaties, waarbij mijn conclusie is dat hoe meer persoonlijk leiderschap mensen bezitten hoe sneller er organisatieresultaten behaald worden. Op basis van dit inzicht pas ik een organisatieontwikkelingsmodel toe, waarin een steeds hogere vorm van samenwerking mogelijk wordt.

Als interim-manager heb ik dit de afgelopen 25 jaar in de praktijk toegepast en getoetst en kan ik uit eigen ervaring aangeven dat dit een meer dan valide aanpak is. Je zult echter als manager wel actief moeten blijven werken aan je eigen persoonlijk leiderschap en dit steeds verder verhogen en ontwikkelen.

Daarnaast heb ik waargenomen dat de jongere generaties steeds meer open staan voor dit soort denkwijzen, waardoor ik er van uit ga dat binnen één of twee generaties dit nu nog nieuwe wereldbeeld volledig omarmd en geïntegreerd gaat worden.

Het boek Duurzaam Managen | Douwe Schuhmacher

Behaal ook je managementdoelen! Lees mijn boek: Duurzaam Managen

Dit boek biedt nieuwe inzichten voor managers, waarbij het opbouwen van een gemeenschappelijk beeld en ruim baan geven aan persoonlijk leiderschap de basis is, ondersteund door een organisatieontwikkelingsmodel en eigen ervaringen.

MEER INFORMATIE

Douwe Schuhmacher, interim-manager en auteur Duurzaam Managen

Douwe Schuhmacher

Interim-manager en auteur Duurzaam Managen

Douwe Schuhmacher is een ervaren interim-manager met een bewezen track record in het bereiken van concrete resultaten in complexe (crisis)situaties. Revitaliseren van organisaties staat altijd centraal in zijn werk. Zijn fascinatie ligt bij organisatorische interventies die ertoe doen en bepalend zijn voor succes. Dit heeft de basis gelegd voor het concept van duurzaam managen, met als missie: mensen vanuit hun kracht laten samenwerken aan een gemeenschappelijk herkend doel.

Loading...